Øvrige opplysninger

Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet www.tilsynet.no

Yrkestittelen advokat er gitt i Norge og Advokat Erling Flisnes er medlemmer av Den Norske Advokatforening.

Advokatkontoret har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret.

Nærmere informasjon vedrørende klageordning for advokattjenester finnes på www.advokatenhjelperdeg.no