Fagområder

Advokat Erling Flisnes yter tjenester innen de fleste fagområder, herunder:

 

 

Det understrekes at ingen må basere sin rettsstilling alene på den informasjon som fremkommer på Advokat Erling Flisnes sin hjemmeside. Oversikten over de fagområder kontoret bistår i er kun ment som allmennopplysning, og bør ikke uten videre overføres direkte i en tvist. Advokat Erling Flisnes tar etter dette ikke ansvar for bruk av informasjon som fremkommer på hjemmesiden, uten at advokat er kontaktet og rådført for dette.