Gjeldsforhandling og konkurs

 

En gjeldsordning gir personer med alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få orden på egen økonomi ved at skyldneren tilbakebetaler så mye som mulig av gjelden innen en angitt periode.

En gjeldsordning er en avtale mellom deg som skyldner og dine kreditorer, om hvordan du kan betale ned mest mulig av gjelden din over en begrenset periode, mot å få slettet restgjelden. Ordningen kan også omfatte gjeld til det offentlige.

For å få etablert en betalingsordning med kreditorene er det flere ting man bør skaffe seg oversikt over. Dette kan eksempelvis være:

  • Til hvem skyldner man penger, og hvor mye?
  • Oversikt over egne inntekter og utgifter.
  • Forslag til budsjett for den angitte perioden nedbetaling skal gjelde.
  • Forslag til nedbetaling på hvert enkelt krav.
  • Forslag til hvor lenge gjeldsordningen skal gjelde.

 

Dersom det ikke oppnås enighet med kreditorene om en nedbetalingsordning, kan man be om åpning av rettslig gjeldsordning.

Vi bistår klienter i forbindelse med gjeldsforhandling og konkurs, hvor vi blant annet forhandler med kreditorene for å etablere en avtale om gjeldsordning som er så gunstig som mulig for klienten. I dette arbeidet bistår vi med innhenting av informasjon og utarbeidelse av forslag til nedbetalingsplan i henhold til de ovennevnte punkter på ethvert stadium av saken.

Advokat Erling Flisnes opptrer også som bostyrere ved konkursbehandling etter oppnevning fra tingretten.