Oppdraget


Vi vil bestrebe oss på å ivareta våre klienters interesser på best mulig måte.

Oppdrag vil bli utført i samsvar med våre kvalitetssikringsrutiner og for øvrig i samsvar med Advokatforskriften og Advokatforeningens salærveiledning. 

Advokatkontorets interne saksbehandlingsrutiner vil være gjeldende for oppdraget.