Fri rettshjelp

 

Etter Rettshjelpsloven kan det i visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av staten.

  • Forutsetningen er at man er under Rettshjelpslovens innteks- og formuesgrenser som pt er hhv kr 320 000,- og kr 100.000,-. For samboere/ektefeller er inntektsgrensen 490 000,-. Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor.

Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt bør dette tas opp for avklaring med oss så snart som mulig.

  • I saker hvor det innvilges fri rettshjelp, skal det betales en egenandel. Egenandelen utgjør 1 x den offentlige salærsats, pt   kr  1 121,- for fritt rettsråd, og 8 x den offentlige salærsats ved fri sakførsel, pt kr. 8 968,-. Alle med årlig inntekt over kr 100.000,- skal betale slik egenandel.

Visse barnevernssaker og tvangsinngrepssaker er uten økonomisk behovsprøving og det skal alltid innvilges fri rettshjelp.