Barnefordeling

 

I forbindelse med samlivsbrudd hvor paret hadde felles barn, dukker det opp en rekke viktige spørsmål som må klargjøres. Hvem skal ha foreldreansvaret for barnet? Hva skal bli barnets faste bosted? Hvordan skal samværsordningen mellom foreldrene reguleres?

 

Til tross for at mange klarer å etablere frivillige ordninger i forhold til de viktige spørsmålene ovenfor, er det likevel mange som ikke blir enig om barnefordelingen. I ytterste fall må disse spørsmålene klargjøres av domstolen.

 

Ved å benytte seg av juridisk rådgivning kan man søke å begrense konfliktnivået, samt komme til avtale om de mest sentrale spørsmålene i anledning barnefordelingen. I henhold til barneloven skal avgjørelser om foreldreansvar, flytting med barn ut av landet, spørsmål om hvor barnet skal bo fast og samvær, først og fremst rette seg etter det som er best for barnet.

 

Vårt kontor bistår i saker om barnefordeling, og advokat Erling Flisnes har erfaring og kunnskap fra saker hvor barnefordeling er det sentrale tema.