Arveoppgjør/bobehandling

 

Ved skifte av dødsbo er det i mange tilfeller interessemotsetninger mellom arvingene i delingssituasjonen, og det kan være fare for at relasjoner kan bli ødelagt. Ved å kontakte advokat for bistand i bobehandlingen kan man søke å unngå dette, ved at en advokat med kjennskap til arve- og skiftereglene tar seg av bobehandlingen som bostyrer.

 

Formålet med bobehandlingen er å gjennomføre en opprydding i formuen, samt videreformidling av nettoformuen. For å få til dette må man skaffe seg oversikt over avdødes gjeld og formue, samt også skaffe en oversikt over vedkommende sine kreditorer. Videre må disse kreditorene få oppgjør etter at verdiene er omgjort i penger. Den avsluttende delen i bobehandlingen knytter seg til å fordele arven mellom arvingene. Denne fordelingen tar som oftest utgangspunkt i arvelovens regler eller den avdødes testament.

 

Vårt kontor kan bistå som bostyrer i privat skifte av dødsbo. Dette medfører at arvingene får nøytral og profesjonell bistand som sikrer et korrekt og betryggende arveoppgjør på en effektiv måte.

 

Advokat Erling Flisnes opptrer også som bostyrere ved offentlig skifte etter oppnevning fra tingretten.