Selskapsrett/forretningsjus

 

Tradisjonelt sett handler selskapsretten om selskapene og deres rettsforhold. Underordnet dette regulerer selskapsretten forholdet mellom selskapsdeltakerne, som på grunnlag av avtale har opprettet selskapet og utøver felles næringsvirksomhet. Videre regulerer fagområdet forholdet mellom deltakerne og selskapet, samt at selskapsretten også regulerer selskapets forhold til samfunnet og omverdenen.

 

I tilknytning til dette fagområdet kan det oppstå relativ komplekse problemstillinger. Det kan være nødvendig å søke juridisk hjelp for å imøtegå problemstillingene i tråd med til enhver tid gjeldende lovgivning. Advokat Erling Flisnes har erfaring med selskapsrettslige tvister, og kan bistå på ethvert stadium av saken.

 

Ved vårt kontor finnes det også kompetanse innen granskning av aksjeselskaper