Erling Flisnes

Advokat

Fagområder:

Hovedarbeidsområde er plan- og bygningsrett, arbeidsrett, forretningsjus, familie-, arv- og skifterett, barnevernssaker, fast eiendom, gjeldsforhandlinger og konkurs. Advokat Erling Flisnes har også mye erfaring med saker etter avhendingsloven hvor det er oppdaget skjeggkre i boligen.

Advokat Erling Flisnes er fast forsvarer for Møre og Romsdal tingrett og Frostating lagmannsrett, og har omfattende prosedyreerfaring.

Han har bl.a. prosedert i samtlige lagmannsretter i Norge og har også prosedyreerfaring fra Høyesterett.

Arbeidserfaring:

  • Privatpraktiserende advokat siden 1983
  • Ansatt ved juridisk avdeling i NVE
  • Politifullmektig ved Sunnmøre politidistrikt
  • Tidligere medlem av det Særskilte etterforskningsorgan for politisaker Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, i to perioder
  • Politisk erfaring etter 8 år i Ålesund bystyre, hvorav 4 år som leder av Administrasjonsutvalget

Utdanning:

Cand.jur. fra 1980.

Telefon: 70114400

Mobil: 92611240
E-post: flisnes@flisnes.net 
Org.nr. 971 463 414 MVA