Våre medarbeidere

Erling Flisnes
Hovedarbeidsområde er strafferett, arbeidsrett, familie-, arv- og skifterett, fast eiendom, gjeldsforhandlinger og konkurs og forretningsjus.
Les Mer
Nils Grytten
Grytten arbeider med rådgivning og prosedyre innenfor fast eiendoms rettsforhold, kontraktsforhold, arbeidslovgivningen og familie- arv og skifterett. Han yter juridisk bistand til leger og helsepersonell over hele landet, og benyttes i stor utstrekning som rådgiver av næringsdrivende leger hva gjelder drifts- og rammevilkår for virksomheten. Grytten er oppnevnt av Legeforeningens sentralstyre som leder av Nasjonal Nemnd for overdragelse av legepraksis siden 2006.
Les Mer
Mari Vik-Slettvoll
Hovedarbeidsområde er forretningsjus og bistand til privatpersoner, herunder strafferett, både som forsvarer og bistandsadvokat, barne- og familierett, arv og skifte, kontraktsrett, konkurs og prosedyre for domstolene.
Les Mer
Cathrin Myre Skram
Hovedarbeidsområde er forretningsjus og bistand til privatpersoner, herunder arbeidsrett, strafferett, helserett, kontraktsrett, familie-, arv- og skifterett, erstatningsrett, fast eiendom, gjeldsforhandling og konkurs og prosedyre for domstolene.
Les Mer