Oddvar Aarsæther

Oddvar Aarsæther har master i rettsvitenskap fra 2013.

Hovedarbeidsområde er forretningsjus og bistand til privatpersoner, herunder arbeidsrett, strafferett, helserett, kontraktsrett, familie-, arv- og skifterett, erstatningsrett, fast eiendom, gjeldsforhandling og konkurs og prosedyre for domstolene.

Fremmedspråk: Engelsk

Telefon: 70 11 44 00
E-post: oddvar@flisnes.net