Nils Grytten

Nils Grytten er cand.jur. fra 1995 og har vært i kontorfellesskapet siden 2003.

Grytten arbeider med rådgivning og prosedyre innenfor fast eiendoms rettsforhold, kontraktsforhold, arbeidslovgivningen og familie- arv og skifterett. Han yter juridisk bistand til leger og helsepersonell over hele landet, og benyttes i stor utstrekning som rådgiver av næringsdrivende leger hva gjelder drifts- og rammevilkår for virksomheten. Grytten er oppnevnt av Legeforeningens sentralstyre som leder av Nasjonal Nemnd for overdragelse av legepraksis siden 2006.

Publikasjoner:

  • Medforfatter av boken “Jus for leger”, Høyskoleforlaget 2002.
  • Bidragsyter til “Håndbok og etablering og drift av egen praksis”.

Tidligere erfaring:

  • Advokat/spesialrådgiver i Den Norske lægeforening 1996 – 2003.
  • Sekreteriatsleder for Praktiserende Spesialisters Landsforening 1998 – 2003.
  • Offentlig forvaltning 1995 – 1996.

Fremmedspråk: Engelsk

Telefon: 70 11 44 00
E-post: grytten@flisnes.net
Org.nr. 985 900 434 MVA