Mari Vik-Slettvoll

Mari Vik-Slettvoll er cand.jur. fra 2003.

Hovedarbeidsområde er forretningsjus og bistand til privatpersoner, herunder strafferett, både som forsvarer og bistandsadvokat, barne- og familierett, arv og skifte, kontraktsrett, konkurs og prosedyre for domstolene.

Egen praksis hos Advokatene Flisnes & Co fra 2011.

Tidligere erfaring:

  • Ansatt advokat/fullmektig hos Øivind Østberg (Advokatforum - Oslo) 2004 - 2010.
  • Advokatbevilling 2005
  • Advokatfullmektig hos Gram, Hambro og Garman (Oslo) 2003 - 2004

Fremmedspråk: Engelsk 

Telefon: 70 11 44 00
E-post: vik-slettvoll@flisnes.net
Org.nr. 996 439 968 MVA