Guro Kristine Velle

Advokatfullmektig

Fagområder:

Velle er tilsett som advokatfullmektig hjå oss, og tek på seg oppdrag innan dei fleste av våre fagområde.

Velle tek på seg forsvararoppdrag i straffesaker, og oppdrag som bistandsadvokat. Ho bistår også i saker etter barnevernlova og helse- og omsorgstenestelova som førast for fylkesnemndene.

Ta gjerne kontakt med Velle for ein uforpliktande samtale.

 

Arbeidserfaring:

Advokatfullmektig hjå Advokatene Flisnes & Co, 2018 –

NAV Ålesund økonomiavd., 2018

Møre og Romsdal politidistrikt, 2017 – 2018

 

Utdanning:

Samfunnsvitskaplege emner ved NTNU, vår 2017

Kulturstudier ved HiOA/Vietnam, haust 2016

Master i rettsvitskap ved UiB, vår 2016

 

Fremmedspråk: Engelsk

 

Kontakt:

Telefon: 70 11 44 00
E-post: guro@flisnes.net