Cathrin Myre Skram (i permisjon)

Cathrin Myre Skram har master i rettsvitenskap fra 2011. 

LLM i International commercial and maritime law, Swansea University 2010.

Hovedarbeidsområde er forretningsjus og bistand til privatpersoner, herunder arbeidsrett, strafferett, helserett, kontraktsrett, familie-, arv- og skifterett, erstatningsrett, fast eiendom, gjeldsforhandling og konkurs og prosedyre for domstolene.

Tidligere erfaring:

  • Jusshjelpa i Nord-Norge

Fremmedspråk: Engelsk

Telefon: 70 11 44 00
E-post: skram@flisnes.net