Camilla Solbakken

Camilla Solbakken har master i rettsvitenskap fra 2006.

Hovedarbeidsområde er bistand til privatpersoner, og forretningsjus, herunder kontraktsrett, arbeidsrett, strafferett, helserett, familie-, arv- og skifterett, barnevern, erstatningsrett, fast eiendom, gjeldsforhandling og konkurs og prosedyre for domstolene.

Hun har arbeidet hos advokatene Flisnes & Co siden 2009.

Tidligere erfaring:

  • Bergen kommune
  • Advokatfullmektig Deloitte Advokatfirma AS, Bergen, 2007 - 2009

Fremmedspråk: Engelsk

Telefon: 70 11 44 00
E-post: solbakken@flisnes.net